Bezpečnost potravin

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2013

Vydáno: 1. 9. 2014
Autor: MZe

Odbor bezpečnosti potravin (MZe) vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2013.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2013. Výsledky monitorování cizorodých látek jsou využívány zejména k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců těmito látkami, k hodnocení expozice obyvatel a zdravotních rizik. Lze konstatovat, že v roce 2013 bylo zatížení potravin a krmiv cizorodými látkami nízké. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství