Bezpečnost potravin

Moje zdravá svačinka – soutěž pro školy

Vydáno: 15. 2. 2016
Autor: SZÚ

Státní zdravotní ústav vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Moje zdravá svačinka.

Státní zdravotní ústav vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Moje zdravá svačinka. Soutěž je určena pro všechny děti ze základních, speciálních nebo praktických škol, pro děti z mateřských školek nebo předškolních klubů a dalších zařízení, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem soutěže  je motivovat děti a jejich prostřednictvím rodiče k přípravě správné školní svačiny. Je prokázáno, že pokud dítě ráno snídá a  během dopoledne svačí, lépe se soustředí a méně se unaví.

Rady jídelnám a rodičům, jak mají dětem připravit chutnou a nutričně vyváženou svačinu najdete v publikaci, kterou si můžete stáhnout na http://www.szu.cz/zdrava-skolni-svacina
Sledujte facebook Centra podpory veřejného zdraví:
https://www.facebook.com/CentrumPodporyVerejnehoZdravi/

Těšíme se na obrázky dětí!

Uzávěrka soutěže 31. 5. 2016

Podmínky soutěže

Zdroj:  Státní zdravotní ústav