Bezpečnost potravin

Mohou suplementy s antioxidanty snižovat délku života?

Vydáno: 13. 4. 2007
Autor: pospisilova

Ze souhrnného statistického vyhodnocení různě zaměřených klinických průzkumů vyplynulo, že vitaminy A a E a beta karoten mohou zvyšovat riziko předčasného úmrtí. Použitý postup je odborníky kritizován.

Výzkumníci z univerzity v Kodani vyhodnotili více než 800 klinických studií z hlediska vlivu užívání suplementů s vitaminy A, C a E, a také s beta-karotenem a selenem, na délku života. Vybrali 68 studií, provedených s cílem vyhodnocení přínosu suplementů, a výsledky zpracovali do rozsáhlé studie. Výsledkem bylo, že užíváním těchto doplňků nedochází ani k zvýšení, ani k snížení rizika předčasného úmrtí. Pokud se však k vyhodnocení vybralo jen 21 studií, dospělo se k závěru, že příjem selenu a vitaminu C nemá vliv na předčasné úmrtí, avšak ostatní tři suplementy působí negativně. Beta-karoten zvyšuje riziko o 7 %, vitamin E o 4 % a vitamin A o 16 %. Tyto výsledky jsou však v rozporu s výsledky řady pozorování, podle nichž antioxidanty zlepšují zdraví.

Odborníci zastupující výrobce suplementů (Alliance of Dietary/Food Supplements Association) vyjadřují vážné pochyby ohledně dánských výsledků, protože meta-analýzy mohou být použity pro vyhodnocení podobných studií, ale nikoli pro studie sledující různé účely. Zástupce Evropské federace výrobců produktů pro zdraví (European Federation of Association of Health Product Manufacturers) řekl, že dánská studie převrací výsledky jednotlivých dobře vedených klinických průzkumů tím, že využívá statistickou analýzu pro rozdílné materiály bez ohledu na jejich podstatu. Účastníky některých průzkumů byli vážně nemocní pacienti, a v těchto případech antioxidanty už nemohou chorobu zvrátit.

EU Food Law, 2007, č. 292, s. 13-14