Bezpečnost potravin

Modifikovaná arabská guma jako potravinářské aditivum

Vydáno: 8. 4. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k bezpečnosti akáciové gumy modifikované OSA.

Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) posuzoval na žádost Evropské komise bezpečnost (nezávadnost) arabské (akáciové) gumy modifikované n-oktenylsukcinanhydridem (OSA) a to pro použití jako emulgátoru pro aromata a jiné účely.
Panel ANS ve svém stanovisku (viz příloha) uveřejněném dne 31.3.2010 došel k závěru, že akáciová guma modifikovaná OSA nepředstavuje pro navrhované účely použití žádné riziko.
 
 
Zdroj: EFSA