Bezpečnost potravin

Modifikace erozivního potenciálu jablečné šťávy mléčnými složkami

Vydáno: 25. 11. 2010
Autor:

Přídavek vápenatých solí (fosforečnanu nebo laktátglukonátu  vápenatého) snižuje negativní vliv na zubní sklovinu.

Nadměrná konzumace nápojů obsahujících kyseliny je spojena se zvýšeným rizikem poškození zubů. Naproti tomu mléko vykazuje anti-erozivní účinky. Aby se mohly erozivní účinky snížit, zjišťoval se vliv přidané vápenaté soli. Byla použita jablečná šťáva (85%) s CaP nebo s Ca-laktátglukonátem. Jako negativní a pozitivní kontrola byla použita jednak deionizovaná voda, jednak kyselina citronová (2%) . Celkem bylo testováno 14 – 16 vzorků zubní skloviny, která byla do výše uvedených roztoků ponořena na dobu 1 h.  U kyseliny citronové došlo k 100% erozi, u samotné jablečné šťávy 68,8%, u šťávy s přídavkem CaP jen 6,7% a s CaLG nebyla eroze vůbec viditelná.

Milchwissenschaft, 65, 2010, č. 4, s. 418-421

Objednávka kopie článku