Bezpečnost potravin

Mobilní vzdělávací kampaň o bezpečnosti potravin

Vydáno: 26. 3. 2004
Autor:

V r. 2003 Služba pro bezpečnost a inspekci potravin (FSIS Food Safety and Inspection Service)  při americkém ministerstvu zemědělství (USDA) zahájila vtipnou a dynamickou kampaň o bezpečnosti potravin zaměřenou na širokou spotřebitelskou veřejnost. Kampaň využívá „agitačního autobusu“, který je díky své pestře pomalované karoserii všude nepřehlédnutelný.

Akce má název USDA FOOD SAFETY MOBILE. V březnu se autobus zastaví asi na čtrnácti místech, zejména v základních školách, na potravinářských akcích, veletrzích a konferencích, před obchodními domy. Trasu autobusu určuje a předem oznamuje FSIS, pedagogové nebo představitelé místní samosprávy však mohou v případě zájmu také zaslat své požadavky a zařadit se do programu kampaně.  

Cílem akce je vzdělávání spotřebitelů, zvýšení jejich informovanosti o nebezpečích spojených s nevhodným nakládáním s potravinami a opatřeních, které by měl každý spotřebitel znát, aby snížil riziko vzniku onemocnění z potravin na minimum.
Autobus představuje  mobilní reklamu (billboard), jejímž prostřednictvím jsou velmi přístupnou formou oslovováni spotřebitelé. Vnitřní prostory autobusu nejsou pro veřejnost přístupné, slouží jako zázemí pro realizační tým nebo jako místo schůzek s partnery projektu. Autobus je 10-11 měsíců na cestách po celých Spojených státech.
Informace o akci lze získat na domovské stránce projektu, na které jsou k dispozici základní informace o akci a celá řada informačních materiálů (např. omalovánky a interaktivní hra pro děti). Na stránkách jsou zpřístupněny také materiály pro zdravotníky, pedagogy a ostatní subjekty, které se zabývají vzděláváním veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin.