Bezpečnost potravin

Mobilní telefony – nový prostředek při zajišťování nezávadnosti potravin

Vydáno: 9. 9. 2002
Autor:

zasílání SMS zpráv o výskytu závadných potravin, Velká Británie

Britská Agentura pro potravinové standardy (Food Standards Agency -FSA) zahájila nový pilotní projekt, který je zaměřen na zvýšení informovanosti inspektorů pracujících přímo v terénu. FSA zavádí novou bezplatnou službu zasílání SMS zpráv obsahujících závažné informace o výskytu závadných potravin přímo na mobilní telefony inspektorů. Zpráva ze Systému varování FSA obsahuje stupeň naléhavosti jednotlivých případů, název výrobku a informaci, kde  lze najít úplnou verzi varování na stránkách FSA. Inspektoři tak mohou rychle reagovat na aktuální situaci v místě svého působení. Orgány místní samosprávy budou okamžitě informovány o všech problémech souvisejících s nezávadností potravin a v některých případech jim budou poskytnuta doporučení, jak dále postupovat. Zprávy se vydávají v souvislosti s nutností stáhnout určité výrobky z trhu nebo na základě výsledků kontrol přímo u výrobců nebo distributorů.
http://www.food.gov.uk/