Bezpečnost potravin

Mleté maso ošetřené ozářením

Vydáno: 6. 11. 2002
Autor:

Po dlouhé době úvah, zákonných úprav a polemik byl v USA povolen prodej mletého masa, u něhož jsou choroboplodné zárodky zničeny ozářením. Od uvedení tohoto produktu na trh trvale roste jeho poptávka, a to i přesto, že se prodává za vyšší cenu než maso ošetřené běžnými postupy. Jeho podíl na trhu je však dosud velmi malý.

Zmrazené masné produkty ošetřené ozářením vyrábějí a prodávají např. firmy HUISKEN MEATS a COLORADO BOXED BEEF, ozáření jim zajišťují specializované závody SURE BEAM a FOOD TECHNOLOGY SERVICES. Firma HUISKEN MEATS vyrábí a balí dva druhy karbanátků z mletého hovězího masa o hmotnosti 135 gramů. Jejich ozáření probíhá v závodě SURE BEAM.
Ozařování je účinným prostředkem v boji proti patogenům v potravinách a používá se na prodloužení skladovatelnosti potravin. V nejbližší době se má rozšířit i na polotovary, např. předsmažené karbanátky a lunchmeats.
Pro potraviny se používají tří zdroje záření: kobalt-60, elektronické paprsky (E-paprsky) a rentgenové paprsky (paprsky X). Zdrojem kobaltu 60 je jednoduché univerzální zařízení s možností přesné regulace dávky ozáření trvalým a konstantním výkonem. Záření velmi snadno proniká do výrobku. Zdrojem svazku elektronů nebo E-paprsků je kompaktní zařízení s možností ozáření i výrobků nízké hustoty při vysoké rychlosti. Průnik záření do výrobku je omezený. Rentgenové paprsky (paprsky X) vykazují se svazkem elektronů výhody ozáření, do výrobku pronikají hlouběji než záření kobaltu 60.
Optimálním dávkováním záření pro zničení L. monocytogenes v pohotových masných výrobcích se zabývají výzkumníci ve Státní universitě v Iowě.
Meat processing, 2002, č. 2, s. 18–22