Bezpečnost potravin

Mléko snižuje příznivé zdravotní účinky čokolády

Vydáno: 12. 9. 2003
Autor:

Příznivé zdravotní účinky čisté hořké čokolády se mohou snížit až na polovinu při současné konzumaci mléka a to jak formou nápoje, tak i jako ingredience v čokoládě.

Důkazy o příznivých účincích hořké čokolády na zdravotní stav srdce se stále množí, ovšem nejnovější výzkumy naznačují, že je-li čokoláda konzumována s mlékem, její blahodárné působení se výrazně oslabuje, a to bez ohledu na to, zda je mléko obsaženo v čokoládě nebo se pije současně s její konzumací. V současné době se prosazují názory, že flavonoidy z čokolády,  které jsou obsaženy rovněž v červeném vínu, ovoci a zelenině, mohou podporovat kardiovaskulární zdraví buď jako výsledek přímého působení antioxidantů, nebo prostřednictvím antitrombotického mechanismu. V každém případě je ale u hořké čokolády konzistentně zjišťován výrazně vyšší účinek než u jiných druhů čokolády a vědcům se dosud  nepodařilo zcela objasnit proč tomu tak je. Pracovníci z Národního institutu pro potraviny a výživu z Říma ve spolupráci s univerzitou v Glasgow prokázali, že zatímco konzumace čisté hořké čokolády se projeví jak zvýšením celkové kapacity antioxidantů, tak i obsahu epikatechinů v krevní plazmě, jsou tyto účinky v případě konzumace čokolády s mlékem nebo mléčné čokolády zredukovány až na polovinu. Tento fenomén je vysvětlován tak, že mléko může in vivo interferovat s absorpcí antioxidantů z čokolády a může tak negovat potenciál příznivého zdravotního působení konzumace uměřeného množství hořké čokolády. Více informací na toto téma možno získat na webové stránce
Nature, 424, 2003, č. 8, s. 1013