Bezpečnost potravin

Míša dort přišel o značku Regionální potravina

Vydáno: 21. 5. 2019
Autor: SZIF

Výrobek obsahoval z celkového podílu použitých surovin 54 či 56 % (dle sezony) surovin původem ze zahraničí.

Míša dort výrobce Pekárny Blansko a.s. přišel o značku Regionální potravina. Výrobce použil vyšší podíl surovin zahraničního původu, než je přípustné. Používání tuzemských surovin při výrobě je podmínkou pro získání této značky.

Značku Regionální potravina získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Jedná se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost.

Produkt Míša dort byl v loňském roce oceněn značkou Regionální potravina v rámci soutěže Jihomoravského kraje v kategorii cukrářské výrobky. Kontrola ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce prokázala, že výrobek obsahoval z celkového podílu použitých surovin 54 či 56 procent (dle sezony) surovin původem ze zahraničí, a to z Polska, Německa, Rakouska a Holandska. Výrobce Pekárny Blansko a.s. tedy uvádí u daného výrobku značku na regálové etiketě zcela neoprávněně.

Na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Pokud dojde k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o ni pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky se mohou spotřebitelé, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková
Tisková mluvčí

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 

Zdroj: SZIF