Bezpečnost potravin

Ministr zemědělství: Projekt Ovoce a zelenina do škol s vyšší finanční podporou

Vydáno: 2. 9. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 2. 9. 2014.

Ministr zemědělství Jurečka: Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou

Žákům prvního stupně základních škol, ale nově i předškolákům a žákům šestých tříd speciálních škol, je od nového školního roku určen projekt Ovoce a zelenina do škol. Zvyšuje se také finanční podpora. Projekt probíhá v České republice od roku 2009 v rámci Společné zemědělské politiky EU. Jeho cílem je pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky.

„Od školního roku, který právě začal, se zvyšuje celková podpora projektu v rámci Evropské unie na více než 4 miliardy korun oproti dosavadním 2,5 miliardám. Tím došlo k navýšení příspěvků jednotlivých členských států. Také míra spolufinancování ze strany Unie vzrostla ze 73 procent na 88 procent, přičemž podíl z národních zdrojů klesl z 27 na 12 procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Česká republika získala na projekt Ovoce a zelenina do škol z EU pro školní rok 2014/2015 zhruba 154 milionů Kč, což dělá včetně peněz z národního rozpočtu celkem 171 milionů Kč. Zájem o projekt roste. Ve školním roce 2013/2014 do něj bylo zapojeno na 3 530 škol a 456 233 dětí, tedy přes 85 % dětí cílové skupiny.

Díky novele, kterou v červenci schválila vláda, se cílová skupina rozšířila o žáky v přípravných třídách a o žáky šestého ročníku speciálních škol. Dosud to byli žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Od září se také rozšiřuje finanční podpora na doprovodná opatření, například exkurze do zemědělských podniků (na zpracování a prodej ovoce a zeleniny), odborné přednášky a vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny, nebo na podporu činnosti na školním pozemku. Doprovodná opatření mají zajišťovat schválení dodavatelé.

 

 


Čerpání od roku 2009

školní rok počet škol zapojených do projektu počet žáků zapojených do projektu

podpora z EU

v EUR

celková částka podpory na projekt v CZK

vyplacená podpora

v CZK

vyplacená podpora

v %

množství dodaných produktů
2009/2010 2 883 323 431 1 988 100 72 718 161,78 69 606 618,64 95,72 7 509 310
2010/2011 3 143 370 241 1 988 100 89 116 000,00 88 361 005,58 99,15 9 900 496
2011/2012 3 243 387 176 1 988 100 91 227 291,91 89 878 650,51 98,52 10 542 253
2012/2013 3 364 416 670 3 956 971 139 778 645,45 138 563 221,62 99,13 13 111 327
2013/2014 3 530 456 233 4 198 880 144 665 795,73
2014/2015 5 487 828 171 039 385

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství