Bezpečnost potravin

Ministr zemědělství Marian Jurečka: Pravidelné kontroly ekologických farem i podniků považujeme za nezbytné

Vydáno: 12. 5. 2015
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 5. 2015.

Ministr zemědělství Marian Jurečka se včera v Bruselu zúčastnil zasedání Rady pro zemědělství a rybářství. Ministři zemědělství spolu jednali o nových pravidlech pro ekologickou produkci, o zjednodušení pravidel Společné zemědělské politiky nebo o dobrých životních podmínkách v chovech prasat. Ministr Jurečka se také setkal se svým lucemburským protějškem Fernandem Etgenem.

„Každoroční kontrolu provedenou inspektory, kteří přijdou osobně na ekologickou farmu nebo do podniku, považujeme za nezbytnou. Udržíme tak totiž transparentnost a důvěryhodnost podnikání v ekozemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedním z důležitých témat zasedání Rady pro zemědělství a rybářství EU v posledním roce totiž je, jak zajistit kontrolu a dodržování pravidel ekologického zemědělství. Cílem je kompromisní návrh, na kterém by se shodly všechny členské státy EU.

„Za Českou republiku podporujeme kvalitní kontrolní systém ekologického zemědělství, aby se spotřebitel mohl spolehnout, že produkty, které kupuje, jsou oprávněně označeny certifikátem bio. Zároveň musí být systém nastavený tak, aby zbytečně nezatěžoval drobné ekologické zemědělce a potravináře,“ uvedl ministr Jurečka.

Důležitým bodem bruselského zasedání bylo také jednání o zjednodušení pravidel Společné zemědělské politiky. Zástupci členských států se chtějí dohodnout především na usnadnění administrativních procedur, které dopadají na zemědělce a jejich činnost.

„O zjednodušení Společné zemědělské politiky spolu budou jednotlivé členské státy ještě jednat. Vítáme, že se dosavadní návrhy na omezení administrativy týkají oblastí, které jsou pro Českou republiku prioritní. Například pravidla pro povinné ozelenění, mladé farmáře, aktivní farmáře, dobrovolnou podporu vázanou na produkci, pěstitele ovoce a zeleniny. Na druhou stranu bychom ale přivítali ambicióznější přístup, co se týče konkrétních kroků, který ale projednávaný dokument bohužel neobsahuje“ řekl Marian Jurečka.

Při projednávání budoucnosti dobrých životních podmínek v chovu prasat (welfare) zastává Česká republika pozici, že pravidla pro zlepšení kvality života hospodářských zvířat musí dodržovat všechny státy EU jednotně. Také proto ČR k dalšímu jednání vyžaduje analýzu, jak se plní stávající pravidla v EU i mimo ni.

S lucemburským ministrem zemědělství Fernandem Etgenem ministr Jurečka podrobněji projednal aktuální témata zjednodušení Společné zemědělské politiky a pravidla pro ekologické zemědělství. Lucembursko bude od července Radě EU předsedat.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství