Bezpečnost potravin

Ministr zemědělství: Je nutné vzbudit mezi občany zájem o české potraviny

Vydáno: 26. 2. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 25. 2. 2014.

Více vystavovatelů i zemí se letos účastní mezinárodních veletrhů SALIMA, které dnes začaly v Brně. Vlastní stánek má na výstavišti i Ministerstvo zemědělství, které tradičně přebírá nad veletrhem záštitu. Ministerstvo také bylo spolupořadatelem dnešní mezinárodní konference Food Forum na téma Kvalitní a bezpečné potraviny na evropském trhu.

„Na konferenci jsme diskutovali o kvalitě a bezpečnosti potravin na evropském trhu, o tom, co je možné zlepšit a na co se v budoucnu zaměřit, aby se evropské potraviny ještě více dokázaly prosadit na světových trzích. Těší mě, že úroveň bezpečnosti potravin v České republice je velmi dobrá a dlouhodobě stabilní. Dosvědčují to kromě jiného i výsledky úředních kontrol,“uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle statistik nachází potravinářská inspekce v obchodech nejmenší pochybení u českých produktů, o několik procent více závad je u potravin ze zemí EU a mnohem více ze třetích zemí. Výsledky průzkumů veřejného mínění, které v letech 2011 a 2012 zadalo MZe, ukazují, že stejné zkušenosti mají, pokud jde o české potraviny, i spotřebitelé. V posledních letech ale narůstá počet případů falšování potravin, a to nahrazováním kvalitních surovin méně kvalitními, nebo přímo nekvalitními náhražkami. Hlavní příčinou tohoto problému je především tlak na cenu potravin, ale i poptávka veřejnosti ovlivňovaná ekonomickou situací.

„Chci hledat všechny možné cesty k tomu, abychom v obchodní síti dokázali zvýšit podíl potravin vyrobených v Česku. Ale i sami spotřebitelé by měli požadovat a vyhledávat potraviny z našich regionů a při nákupu se rozhodovat i podle země původu výrobku. Pokud dokážeme probudit zájem o české produkty, bude se dařit zvyšovat úroveň našeho potravinářství. Zároveň to bude mít příznivý vliv na národní hospodářství,“ doplnil ministr Jurečka. Domácí producenty potravin může podle něj stát podporovat investičními pobídkami tak, aby dokázali modernizovat a rozšiřovat své technologické vybavení. Dalším z podpůrných kroků je správné a spravedlivé nastavení Společné zemědělské politiky.

Stánek Ministerstva zemědělství je navržen ve stylu selské lidové architektury, která vystihuje respektování tradic českého venkova ve vazbě na budoucnost zemědělství a rozvoj venkova. Odborníci zájemcům poskytnou informace z oblasti rostlinné výroby, vinařství, bezpečnosti potravin, platné legislativy v oblasti potravinářství a také o biopotravinách a ekologickém zemědělství v ČR. Zastoupen je rovněž Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jehož pracovníci informují o pěstovaných odrůdách nebo o chorobách a škůdcích ovocných dřevin.

SALIMA slaví 40. narozeniny, v posledních letech se koná každé dva roky. Letos se na veletrzích představuje 786 vystavovatelů, což je podle pořadatelů o 15 procent více než před dvěma lety, a 34 zemí, tedy o osm více než v roce 2012.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství