Bezpečnost potravin

Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Vydáno: 18. 5. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

„Potravinové banky jsou důležité nejen při zajišťování základních potravin ohroženým skupinám obyvatel, ale výrazně pomohly i s okamžitým přerozdělením potravin ze školních projektů, jako je například Ovoce do škol nebo Mléko do škol. Díky naší dobré spolupráci s nimi se tak i v této nelehké době podařilo zachránit značné množství potravin. Chci provozovatele potravinových bank ujistit, že mají naši podporu. Ostatně o tom svědčí kromě jiného to, že jsme částku určenou pro ně pro letošní rok navýšili o téměř 12 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle aktuálního odhadu se zatím podařilo ze školních programů po vypuknutí epidemie zachránit zhruba 160 tun mléčných výrobků a ovoce a zeleniny. Potravinové banky však stále tyto potraviny přijímají, takže číslo není konečné. 

Finanční podpora v rámci dotačního programu „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“ je určena jednak na pokrytí provozních nákladů spojených s distribucí potravin, ale i na investice do vybavení potravinových bank, případně pořízení užitkových automobilů na distribuci potravin. Státní zemědělský intervenční fond již s výplatou podpor začal.

„Potravinovým bankám pomáháme od roku 2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadále, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc nebyla pouze na našem ministerstvu. Loni jsme například potravinové banky podpořili více než 116 miliony korun, což je o téměř 76 milionů více než v roce 2018,“ uvedl ministr Toman.

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační program „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe potravinovým bankám více než 209 milionů korun.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství   

Množství zachráněných potravin a podpory v rámci dotačního programu Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

celkem

shromážděné potraviny (t)

93

245

495

750

1209

2336

4200

5000

14328

podpora investiční (mil. Kč)

0

0

0

0

13,9

19,4

11,6

66,8

111,7

podpora neinvestiční (mil. Kč)

0

0

0

0

8,6

10,2

29,1

49,7

97,6

podpora celkem (mil. Kč)

0

0

0

0

22,5

29,6

40,7

116,5

209,3

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 

Foto: potravinovebanky.cz