Bezpečnost potravin

Ministr Němeček jednal v Bratislavě s kolegy z EU o zdravém životním stylu a nedostatku léků

Vydáno: 4. 10. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 10. 2016.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se ve dnech 3.–4. 10. 2016 zúčastnil neformálního jednání ministrů zdravotnictví členských států EU v Bratislavě. Na programu byla problematika reformulací potravin, kterou ministři diskutovali během pracovního oběda.

ČR jednoznačně podporuje prosazování zdravého životního stylu postaveného na zdravé výživě jakožto prevenci většiny chronických neinfekčních onemocnění. Jako klíčové vidí pozitivní působení na děti a mládež, hlavně v oblasti školního stravování, kde je v rámci nabídky a prodeje potravin v doplňkovém stravování ve školách a školských zařízeních vyhláškou povoleno nabízet jen potraviny s nutričním složením odpovídajícím zásadám zdravé výživy a věku školních dětí, čímž jsou současně podporovány správné stravovací návyky a výchova ke zdravotní gramotnosti. Obecně ČR usiluje o zajištění vyvážené stravy s regulovaným množstvím obsahu trans mastných kyselin, soli a cukrů.

Více: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 10. 2016

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví