Bezpečnost potravin

Ministr Marian Jurečka: Zdravý spotřebitelský patriotismus

Vydáno: 18. 9. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 9. 2014.

Ministr Marian Jurečka: Zdravý spotřebitelský patriotismus je jednou z cest, jak podpořit naše zemědělce a potravináře

Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes opět sešel se zástupci největších obchodních řetězců působících v České republice. Jednali spolu o možnostech, jak snížit plýtvání potravinami, o marketingové podpoře tuzemských producentů a o zapojení maloobchodních řetězců do této podpory.

Cílem mých jednání, ať už se zástupci potravinových bank, se kterými jsem hovořil minulý týden, tak dnešního setkání se zástupci obchodních řetězců, je najít způsob, jak omezit plýtvání potravinami. Potřebujeme nastavit efektivní proces distribuce potravin, zejména pokud jde o potraviny s blížícím se koncem data použitelnosti a data minimální trvanlivosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, což je 180 kilogramů na obyvatele za rok. K menšímu plýtvání potravinami by u nás mělo přispět především dořešení funkčnosti potravinových bank. Do nich by prodejci a výrobci posílali zboží těsně před vypršením doby spotřeby, které by se následně poskytovalo například nevládním organizacím pro sociálně potřebné. Systém je dnes nastaven tak, že kdyby chtěl obchodník takové potraviny bance darovat, bude muset zaplatit DPH.

Domnívám se, že oprávněným nástrojem, jak pomoci našim zemědělcům a potravinářům, je podpora zdravého patriotismu, aby lidé kupovali produkty vyrobené v Čechách a na Moravě, které samozřejmě prokáží svoji kvalitu. V této souvislosti je také důležitá osvěta a pravidelné vzdělávání spotřebitelů. Ti opět nacházejí cestu k našim producentům, chtějí kvalitní české a často lokální výrobky,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Na podporu českých výrobců v současné době Ministerstvo zemědělství připravuje marketingový projekt, který by měl posílit aktivity resortu v této oblasti do konce roku 2014. Na kampaň je připraveno 50 – 60 milionů korun a potrvá od poloviny října do konce tohoto roku.

V principu půjde o spotřebitelskou soutěž, jejíž účastníci budou zasílat vystřižená loga kvalitativních značek z obalů potravin na adresu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Konkrétně půjde nejen o loga národních značek kvality (Klasa, Regionální potravina), ale i loga komunitární (Bio logo, Zaručená tradiční specialita, Chráněné zeměpisné označení, Zeměpisné označení původu) a loga nevládních organizací (Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR).

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství