Bezpečnost potravin

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na kauzu metanol

Vydáno: 7. 12. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 12. 2012.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase

Ministerstvo zdravotnictví opětovně varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin. V souvislosti s trvajícím výskytem otrav metylalkoholem a nedohledáním všech kontaminovaných potravin v distribuční síti vyzývá občany, aby v případě jakýchkoli pochybností o původu alkoholu, obsah lahví zlikvidovali nebo se obrátili na jakékoli územní pracoviště krajské hygienické stanice. To zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které na krajské hygienické stanice v  této souvislosti přinesou. Uvedené bezplatné vyšetření se však netýká lihovin nabízených k prodeji. 

Pan ministr Leoš Heger nové pokyny okomentoval slovy: „Považujeme za důležité  kdykoli vyslat znovu jasný signál občanům, ať se vyvarují požívání nekolkovaného alkoholu či alkoholu s nejasným původem a nehazardují se svým zdravím. Zároveň jsem rád, že se nám podařilo uspořit peníze na to, abychom vyslali více kontrolorů na předvánoční akce a umožnili občanům  zdarma otestovat podezřelé  lahve na přítomnost metanolu.“
Zároveň ministerstvo zdravotnictví zintenzivní kontroly státního zdravotního dozoru nad dodržováním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012 v souvislosti s obdobím Vánoc a končícího roku, ve kterém dochází ke zvýšené konzumaci lihovin nejen v domácnostech, ale i při různých kulturních a společenských akcích konaných v tomto období.
Tyto mimořádné kontrolní akce, včetně šetření podnětů ze strany občanů zahrnující provedení analýz přinesených lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových procent, budou započaty dnešním dnem, tj. 6. 12. 2012 a budou trvat až do odvolání. 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy: