Bezpečnost potravin

Minimalizace úletu přípravků

Vydáno: 22. 4. 2013
Autor: SRS

Informace SRS ze dne 18. 4. 2013.

Nežádoucí úlet aplikovaných přípravků při ošetřování zemědělských plodin a kultur proti škodlivým organismům je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících efektivnost aplikace přípravků a patří k zásadním rizikům plynoucím z aplikace přípravků postřikem. Je také důležitým ukazatelem pro opatření k ochraně životního prostředí.

Pro omezení úletu přípravků slouží celá řada opatření včetně používání protiúletových zařízení, která mohou být hodnocena dle procenta redukce nežádoucího úletu při použití daného zařízení. Protiúletová klasifikace v ČR rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd omezení úletu, označených hodnotou 50%, 75% nebo 90%.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, uvádí v článku 11 opatření pro ochranu vodního prostředí a pitné vody, kterým by mimo jiné mělo být zřízení přiměřeně velkých ochranných pásem pro ochranu zdrojů povrchové a podzemní vody a ochranných vzdáleností pro ochranu vodních organismů a dalších necílových organismů při aplikaci přípravků. Systém klasifikace profesionálních zařízení k aplikaci přípravků ve vztahu k omezení úletu lze využít pro zkracování stanovených ochranných vzdáleností.


Přílohy
:
Informace ke zkracování ochranných vzdáleností (PDF, 650 KB)
Příloha č. 1.1 Tabulky tříd omezení úletu – Polní plodiny
(PDF, 261 KB) Příloha č. 1.2 Tabulky tříd omezení úletu – Prostorové kultury (PDF, 245 KB)
Příloha č. 1.3 Tabulky tříd omezení úletu – Sortiment trysek pro prostorové kultury
(PDF, 100 KB)
Příloha č. 2 Tabulky zkrácení ochranných vzdáleností
(PDF, 590 KB)
Příloha č. 3 Příklady zkrácení ochranné vzdálenosti
(PDF, 580 KB)
Informační leták – Minimalizace úletů při aplikaci pesticidů
(PDF, 1017 KB)

Zdroj:  SRS