Bezpečnost potravin

Miniatlas mikroorganismů

Vydáno: 5. 2. 2004
Autor:

Odborníci z Fakulty potravinářské a biochemické technologie při VŠCHT v Praze, Přírodovědecké fakulty MU v Brně, České sbírky mikroorganismů při Přírodovědecké fakultě UK v Praze a MU v Brně zpřístupnili na internetu  miniatlas mikroorganismů.

On-line miniatlas vznikl díky podpoře grantového projektu FRVŠ č.F4/0626.
Stránky zpřístupňují abecední seznam mikroorganismů, terminologický slovník, seznam kultivačních médií, úvodní stať o houbách a seznam doporučené literatury.
U záznamu mikroorganismů jsou uvedeny základní charakteristiky včetně taxonomického zařazení, popisu buněk, výskytu, významu a fotografie.
Miniatlas je vystaven na http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/index.htm