Bezpečnost potravin

Minerální optimalizační program Nutreco

Vydáno: 19. 8. 2004
Autor:

Správná aplikace minerálních doplňků je podstatná pro životaschopnost, ziskovost a udržitelnost mléčných farem. Minerální látky je potřeba aplikovat v co nejpřesnějším množství a nejúčinnějším způsobem.

 

Minerální výživa zvířat  v současnosti musí zohlednit nejen zdraví a welfare zvířat, ale i  dopad na životní prostředí, produktivitu farmy  a kvalitu výroby. Je proto nutné vypočítat požadavky zvířat na doplňky minerálních látek s větší přesností než dříve.

Současný stav poznání (techniky a vědy) umožní zdokonalit nutriční postupy za předpokladu vzniku nového dynamického modelu pro přenos nových vědeckých poznatků do praxe. K tomu má sloužit také Minerální optimalizační program společnosti Nutreco.

Tradičně užívané premixy minerálních látek byly určeny spíše pro prevenci problémů  než pro optimalizaci užitkovosti. Jednoduché definování horních a dolních limitů minerálních látek za účelem odstranění příznaků jejich nedostatku nebo toxického vlivu není moderní hospodaření použitelné. V současnosti, kdy jsou klíčovými faktory ekonomicky úspěšného provozu mlékařících farem kvalita produkce, fyzické podmínky zvířat a reprodukční užitkovost, by se měl využívat pečlivější a přesnější aplikační postup minerálních látek.

Problémy s aplikací minerálních látek souvisí s následujícím:

         množství prvků aplikované do krmiv je relativně malé

         rozpětí mezi nedostatečnou a toxickou hladinou je často malé

         optimální hladina pro každý prvek kolísá v závislosti na obsahu ostatních prvků a  dalších chemických látek, které mohou výrazně ovlivnit stravitelnost a absorpci

         obsah minerálních látek v základních krmných surovinách může silně kolísat; odhad obsahu je obtížný a analýza je drahá

          zatímco obsah ostatních živin, jako je protein a energie, se v krmivu mění kombinací různých surovin, obsah řady minerálních látek se vyrovnává přídavkem jen jedné složky – minerálního premixu.

Kvantita a vztahy mezi živinami obsaženými v minerálních směsích by měly přesně odrážet jejich skutečný nedostatek v základním krmivu.

Feed Mix, 12, 2004, č.  3, s. 21-25