Bezpečnost potravin

Mimořádná kontrolní akce zaměřená na potírání nelegálního dovozu vína – aktualizováno

Vydáno: 8. 9. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 9. 2014.

Mimořádná kontrolní akce SZPI a Celní správy zaměřená na potírání nelegálního dovozu vína do ČRaktualizováno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila společně s Celní správou (CS) kontrolní akci zaměřenou na nelegální dovoz vína do České republiky. „Touto kontrolní akcí byl vystaven jasný signál dovozcům, výrobcům i spotřebitelům, že boj proti černému trhu s vínem je významnou prioritou.“ uvedl ministr zemědělství Marián Jurečka. V rámci akce výjimečné zejména místem výkonu kontroly provedly uvedené dozorové orgány v termínu 18. – 29. 8. 2014 kontrolu přepravy vinařských produktů na hraničních přechodech a na vnitrostátní silniční síti v ČR. Při nočních i denních směnách pracovníci CS zastavovali nákladní automobily přepravující víno a inspektoři SZPI následně prováděli kontrolu průvodní dokumentace k vinařským produktům a odběry vzorků vín pro laboratorní analýzu, která se mj. zaměřovala na zjištění přítomnosti syntetického glycerolu, náhradních sladidel, kyseliny citronové nebo prověření botanického původu lihu.

V rámci téměř třiceti kontrol inspekce odebrala celkem 16 vzorků vín k laboratorním rozborům, odebrané vzorky jsou v současnosti analyzovány v akreditovaných laboratořích SZPI. Při kontrolách mj. vyšlo najevo, že při přepravě vinařských produktů nejsou řádně vyplňovány průvodní doklady, které mají produkt doprovázet, tyto prohřešky i v návaznosti na další zjištěné během kontrol, bude inspekce s příslušnými provozovateli řešit v rámci následného došetření. Dále SZPI zjistila existenci neregistrované provozovny v  Hovoranech, kterou provozuje společnost FREE-M s.r.o. V následujícím období se budou tyto společné kontrolní akce opakovat.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI