Bezpečnost potravin

Mimořádná epidemiologická situace v Karlovarském kraji

Vydáno: 4. 7. 2018
Autor: KHS Karlovarského kraje

Tisková zpráva KHS Karlovarského kraje ze dne 3. 7. 2018.

 

Mimořádná epidemiologická situace – hromadný výskyt akutních zažívacích problémů u zaměstnanců produkční a marketingové agentury zajišťující provoz stánků s občerstvením u hotelu Thermal v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (dále jen „MFF KV“).

K dnešnímu dni eviduje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (dále jen „KHS KK“) celkem 36 potvrzených případů akutních zažívacích problémů mezi zaměstnanci, kteří zajišťovali provoz stánků s občerstvením u hotelu Thermal. Mezi nemocnými nejsou návštěvníci MFF KV.

Příčina vzniku zdravotních potíží postižených zaměstnanců je stále v šetření. Prvotní informace poskytnuté postiženými ve zdravotnickém zařízení při jejich ošetřování o využívání „užitkové“ vody, případně vody z barelů ve stáncích, se dosavadním šetřením nepotvrdily.

Stánky jsou od počátku provozu napojeny na vnitřní rozvody pitné vody hotelu Thermal. Již při vzniku prvních zdravotních obtíží přijal provozovatel stánků preventivní opatření zahrnující poskytnutí balené pitné vody a dezinfekčních prostředků k hygienické dezinfekci rukou pro zaměstnance stánků.

Návštěvníkům MFF byla po celou dobu od zahájení provozu stánků podávána pouze balená pitná voda a balený led do nápojů.

KHS KK v současné době ověřuje možnou souvislost nových případů výskytu zažívacích potíží u několika návštěvníků festivalu s výše uvedeným mimořádným epidemiologickým výskytem, která se prozatím nepotvrzuje.

Ředitelkou KHS KK byl sestaven pracovní tým pro zajištění pohotovosti i během nadcházejících dnů pracovního volna.

V Karlových Varech dne 03.07.2018
Zpracovala: Bc. Michaela Zajíčková

 

Zdroj: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

 


Foto: Shutterstock