Bezpečnost potravin

Milovníci salátů mají nižší riziko rakoviny ledvin

Vydáno: 13. 2. 2005
Autor:

Rozsáhlá švédská studie ukázala, že u žen, které často a ve značném množstvích konzumují banány, saláty a kořenovou zeleninu, dochází pravděpodobně mnohem méně často k onemocnění rakovinou ledvin.

Výzkumníci z Karolinska Institutet in Sweden analyzovali informace o stravování skupiny 61 000 žen ve věku od 40 do 76 let, které byly shromažďovány po dobu 13 let. Bylo zjištěno, že u žen, které konzumovaly pět a více porcí ovoce a zeleniny denně, se snížilo jejich relativní riziko vzniku karcinomu ledvinových buněk, což je nejběžnější forma rakoviny ledvin. Tyto výsledky ale nejsou statisticky nikterak významné. Nicméně některé druhy ovoce a zeleniny, jmenovitě banány, kořenová zelenina, bílé zelí a různé druhy salátů, vykazovaly podle zprávy uveřejněné v lednovém čísle časopisu International Journal of Cancer výrazný protektivní účinek. U žen, které konzumovaly saláty vícekrát než jednou denně, se snížilo riziko o 40 % v porovnání s těmi, které saláty nejedly vůbec, u žen konzumujících banány čtyřikrát až šestkrát týdně se riziko rakoviny ledvin snížilo v porovnání s kontrolní skupinu bez ovoce asi o polovinu. Banány jsou bohaté na draslík, o jehož protikarcinogenním potenciálu se mezi epidemiology delší dobu spekuluje. Pravidelná konzumace kořenové zeleniny, jako je karotka, se projevila snížením rizika o 50-60 %. V posledních dvaceti letech počet osob s diagnostikovanou rakovinou ledvin velmi výrazně vzrostl. Ve Velké Británii se každoročně objevuje téměř 6000 nových případů tohoto onemocnění. Skutečnost, že počet onemocnění a rychlost jejich nárůstu je mnohem vyšší v západních státech než v zemích rozvojových, vede výzkumníky k podezření, že velmi důležitou roli u tohoto onemocnění hrají faktory životního stylu, především kouření a obezita. Již některé dřívější důkazy naznačovaly, že pravidelná konzumace ovoce a zeleniny může zabraňovat vzniku rakoviny ledvin, údaje však nejsou konzistentní. Nová studie švédských výzkumníků je dosud největší prací, dokazující spojitost mezi rakovinou ledvin a příjmem ovoce a zeleniny.
http://www.nutraingredients.com