Bezpečnost potravin

Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství

Vydáno: 30. 3. 2016
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu uvádí informace důležité pro těhotné ženy.

Společnost pro výživu v časopise Výživa a potraviny 2016/1 uvádí v článku s názvem „Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství“ informace důležité pro těhotné ženy. Autorkami článku jsou Bc. Blanka Palánová, Mgr. Jana Stávková, RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. a MVDr. Halina Matějová z Ústavu ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno.

Abstrakt
Během těhotenství je žena mnohem náchylnější k rozvoji alimentárních nákaz. Konzumace rizikových potravin a nedodržování hygienických zásad při zpracování a skladování potravin představuje nejen pro ženu, ale také pro plod, riziko ohrožení zdraví. Článek podává přehled o patogenních mikroorganismech v potravinách a prevenci před nákazami. Ve sledovaném souboru těhotných žen bylo cílem zjistit, zda jsou poučeny o možném mikrobiologickém riziku v souvislosti s konzumací potravin a zda rizikové potraviny konzumují. Většina žen zásady správné manipulace s rizikovými potravinami dodržuje a konzumaci rizikových potravin se vyhýbá. Informovanost žen o rizicích plynoucích z výživy z úst zdravotníků je nízká.

Zdroj:  Společnost pro výživu