Bezpečnost potravin

Mikrobi z kravského žaludku mohou rozkládat plasty

Vydáno: 8. 7. 2021
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Plasty jsou známé tím, že je obtížné je rozložit. Rakouští vědci nedávno zjistili, že bakterie z kravského bachoru, jedné ze součástí jejich žaludku, dovedou určité typy plastů rozložit. Mohla by z toho být udržitelná technologie likvidace plastového odpadu.

Kredit: CC0 Public Domain.Badatelé měli již delší dobu podezření, že tam krávy takové bakterie mají. Jejich potrava totiž obsahuje přírodní rostlinné polyestery a bakterie v kravím žaludku si s nimi zjevně poradí. Jinak řečeno, když kráva stráví takové látky, plasty by neměly být problém.

Doris Ribitsch z rakouské University of Natural Resources and Life Sciences a její spolupracovníci prověřili schopnosti bakterií z kravího bachoru na třech typech polyesterů – důvěrně známý PET (polyethylentereftalát), biologicky rozložitelný PBAT (polybutylenadipáttereftalát) a PEF (polyethylenfuranát) z obnovitelných zdrojů.

Pro účely výzkumu si opatřili tekutinu z kravských bachorů na jatkách. Z ní pak získali bakterie pro experimenty. Tuto tekutinu nechali reagovat se zmíněnými plasty, v podobě prášku nebo filmu, a sledovali, jak se plasty rozkládají.

Výsledky jejich experimentů ukázaly, že všechny tři zmíněné typy plastů je možné s mikroby pocházejícími z kravského bachoru rozložit. V práškové podobě se přitom rozkládají rychleji nežli v podobě plastového filmu. 

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Zdroj: Gate2Biotech