Bezpečnost potravin

Mezinárodní workshop EFSA k hodnocení rizik kombinované expozice směsím chemických látek

Vydáno: 12. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Online, 18. - 20. října 2021

EFSA otevřel registraci k účasti na mezinárodním online workshopu EFSA International Workshop on Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals, který se bude konat ve dnech 18. – 20. 10. 2021.

Registrace je možná on-line do 30. srpna 2021 prostřednictvím webu EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-now-efsa-international-workshop-risk-assessment-combined-exposure-multiple).

Maximální počet účastníků je omezen na 120, po naplnění kapacity bude registrace uzavřena.

Program (v příloze) se bude skládat z prezentací a skupinových diskusí k vědeckým kritériím pro vytváření skupin chemických látek pro jejich hodnocení (Scientific Criteria for grouping chemicals into assessment groups and future challenges in risk assessment of combined exposure to multiple chemicals (chemical mixtures).

Workshop je určen hodnotitelům rizik, vědcům, tvůrcům politik a managerům rizik z oblasti hodnocení zdravotních rizik chemických látek a také dalším zainteresovaným (NGO, průmysl, novináři).

Všechny potřebné informace naleznete na webu EFSA. S dotazy je také možné kontaktovat organizátory na adrese events@efsa.europa.eu.

Zdroj: EFSA