Bezpečnost potravin

Mezinárodní vědecké forum o drůbeži

Vydáno: 24. 3. 2004
Autor:

Na mezinárodním foru o drůbeži patřily k hlavním diskutovaným tématům  likvidace salmonel v halách pro drůbež, redukce salmonel  na jatečných tělech a koncentrace chloridu sodného v napájecí vodě.

Na mezinárodním vědeckém fóru o drůbeži, konaném v lednu 2004 v Atlantě, patřily k hlavním diskutovaným tématům výživa a zpracování drůbeže, patologie a kvalita prostředí. Témata byla součástí velkých  projektů určených pro další zdokonalení odvětví drůbežnictví  při snižování nákladů, zvýšení účinnosti  a zlepšení welfare .  Prvořadým zájmem v oblasti chovu drůbeže je po celém světě omezení výskytu salmonel u zvířat, prevence kontaminace jatečných těl těmito mikroorganismy a v konečném důsledku ochrana zdraví lidí.
Výzkumné projekty se týkaly hlavně omezení kontaminace brojlerů a některé i kontaminace krůt.
Výzkumníci z univerzity v Arkansasu a  výzkumné služby při USDA (ARS) hodnotili vliv probiotických kultur na výskyt salmonel v komerčních chovech krůt. Podle autorů bylo dokázáno, že aplikace vybraných probiotik v kombinaci s organickými kyselinami snižuje v halách pro krůty množství salmonel. Dále uvedli, že profylaktická aplikace  probiotik jednodenním krůťatům může omezit kolonizaci jejich trávicího traktu salmonelami a dalšími patogeny.
K dalším diskutovaným tématům pařil např. význam soli v napájecí vodě. Ve výzkumu prováděném na univerzitě v Arkansasu sledovali interakci mezi hladinou chloridu sodného v napájecí vodě  a v krmivu. Uvedli, že napájecí voda může obsahovat vysokou hladinu chloridu sodného, což bývá spojeno s vlhkou podestýlkou.  Analýza napájecí vody v některých oblastech ukázala, že hladina sodíku a chloru je vysoká a často se blíží 30 % denní potřeby těchto prvků. V takových případech  byla zaznamenaná i špatná užitkovost, malé přírůstky hmotnosti a horší konverse krmiva. Na základě výzkumu odborníci doporučují úpravu dietetického chloridu sodného podle obsahu sodíku a chloru v  napájecí vodě.
Feedstuffs, 76, 2004, č. 9, s. 11 a 16