Bezpečnost potravin

Mezinárodní vědecká konference HYGIENA ALIMENTORUM XLI

Vydáno: 9. 8. 2021
Autor: KM EFSA

Mezinárodní vědecká konference se bude konat 21. – 23. listopadu 2021 na Štrbském Plese.

e dnech 21. – 23. listopadu 2021 se bude konat pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky v Hotelu Patria **** Štrbské Pleso ve Vysokých Tatrách již 41. ročník mezinárodní vědecké konference HYGIENA ALIMENTORUM XLI s tematickým zaměřením „Nové trendy zvyšování kvality a zdravotní bezpečnosti masa a masných výrobků“.

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na získání nových poznatků o produkci, zdravotní bezpečnosti a kvalitě hovězího, vepřového, jehněčího, kozího a koňského masa ve vztahu k intravitálním vlivům a uplatňování zásad pohody zvířat před jatečným opracováním. Konference se dále zaměřuje na nové technologické postupy a úroveň hygieny jatečného opracování zvířat a manipulaci s masem pro zajištění zdravotní bezpečnosti a kvality. V oblasti masných výrobků se konference zaměřuje na seznámení s moderními technologickými postupy výroby, zlepšování bezpečnosti a kvality cestou využití moderní řeznické technologie, aplikací přísad, přídavných látek a obalových materiálů s přihlédnutím na tradiční kvalitu masných výrobků, prezentaci vlivu maloobchodu na kvalitu masa a masných výrobků, možnosti inovace prodeje a zhodnocení stavu uplatňování evropské legislativy a politiky kvality.

V rámci konference je vyhlášen 7. ročník soutěže s názvem „Soutěž o nejlepší vybraný trvanlivý masný výrobek konference Hygiena Alimentorum XLI“.

Zájemci o účast na konferenci mohou vyplnit závaznou přihlášku nejpozději do 30. září 2021. Účastnický poplatek pro aktivní i pasivní účastníky je 150,00 €; účastnický poplatek pro firemní prezentace činí 300,00 € pro jednu osobu, na každou další osobu se vztahuje povinnost registrace aktivní nebo pasivní účasti a zaplacení poplatku 150,00 €.

Další informace a podrobnosti o konferenci, včetně on-line registračního formuláře, lze najít na webové stránce http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk. Podrobný program konference bude přihlášeným účastníkům rozeslán do 15. listopadu 2021.

V případě změny pandemické situace si organizátoři vyhrazují právo na přesun konference do online prostoru. Všichni zaregistrovaní účastníci budou v takovém případě o změně individuálně informováni členy organizačního výboru.