Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposium RAFA 2022

Vydáno: 30. 8. 2022
Autor: VŠCHT

Jubilejní desátá konference RAFA proběhne v Praze ve dnech 6.-9. září 2022.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je hlavním organizátorem prestižního mezinárodního symposia 10th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2022), které tradičně pořádá ve spolupráci s Wageningen Food Safety Research (WFSR), jež je součástí Wageningen University & Research (Nizozemsko). Konference RAFA je organizována každé dva roky –  letos proběhne jubilejní, desátá konference, tradičně v Praze, 6.-9. září 2022.

Přední odborníci včetně zástupců institucí Evropské Komise zde představí nejnovější trendy ve výzkumu v oblasti analytických a bioanalytických technik; prezentováno bude jejich využití v rámci strategií vyvíjených pro účely sledování kvality, bezpečnosti a autenticity potravin a přírodních produktů.

S ohledem na aktuálně akcentované problémy budou na RAFA 2022 prezentována zejména témata:

 • Multi-omics in food analysis
 • Food fraud, forensics and authenticity
 • Organic crops & foodstuffs
 • Bioactivity determination and identification
 • Micro- and nanoplastics in food
 • Human biomonitoring and exposure assessment
 • Portable on-site food analysis
 • Food legislation and food control
 • QA/QC & Chemometrics & Big data handling
 • Mycotoxins, marine and plant toxins in a changing climate
 • Process induced contaminants
 • Pesticide & veterinary drug residues
 • Environmental contaminants
 • Emerging alternative proteins: allergens and other issues
 • Metals & metalloids & speciation
 • Healthy nutrients & vitamins
 • Cannabinoids in food and supplements
 • Flavours in food engineering

 

Spolupráce VŠCHT Praha s významnými institucemi v Evropě (např. European Food Safety Authority, EFSA; European Commission – Joint Research Centre, EC – JRC; European Union Reference Laboratories, EURLs), jejichž činnost je zaměřená na sledování bezpečnosti a kvality potravin, již tradičně vyústí v organizaci několika doprovodných workshopů a seminářů.

RAFA 2022 navštíví více než 500 vědců, akademických pracovníků, zástupců průmyslu, kontrolních orgánů, státních i komerčních laboratoří z více než 45 států světa, kteří v rámci připravovaného programu vyslechnou více než 90 přednášek a shlédnou více než 350 plakátových sdělení.

V rámci doprovodné exhibice a seminářů, kde je plánována prezentace 25 významných světových firem, budou mít účastníci také možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v moderních instrumentálních technikách a dalším vybavení používaném v analýze potravin.

RAFA 2022 nabízí též řadu možností prezentace a ocenění výzkumu mladým vědcům, jak ve formě přednášek, tak cen za nejlepší plakátová sdělení.

Více informací o symposiu RAFA 2022 je k dispozici na webových stránkách www.rafa2022.eu.

 

Prof. Jana Hajšlová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Předsedkyně RAFA 2022


Zdroj: RAFA 2022