Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposium RAFA 2019

Vydáno: 16. 9. 2019
Autor: VŠCHT

Symposium se koná ve dnech 5. - 8. 11. 2019.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je hlavním organizátorem prestižního mezinárodního symposia 9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019), které tradičně pořádá ve spolupráci s Wageningen Food Safety Research (WFSR), jež je součástí Wageningen University & Research (Nizozemsko). Konference RAFA je organizována každé dva roky, letos již po deváté, tradičně v Praze.

Přední odborníci včetně zástupců institucí Evropské Komise zde představí nejnovější trendy ve výzkumu v oblasti analytických a bioanalytických technik; prezentováno bude jejich využití v rámci strategií vyvíjených pro účely sledování kvality, bezpečnosti a autenticity potravin a přírodních produktů.

S ohledem na aktuálně akcentované problémy budou na RAFA 2019 prezentována zejména témata:
• Mycotoxins, marine and plant toxins
• Migrants from food contact materials
• Processing contaminants
• Pesticide & veterinary drug residues
• Industrial contaminants
• Allergens, antinutrients
• Metals & metalloids & speciation
• Healthy nutrients & vitamins
• Flavour significant compounds • QA/QC & Chemometrics & Big data handling
• Authenticity & food fraud
• Omics in food analysis
• Food forensics
• Microplastics in food
• Novel food bioactives & supplements
• Organic crops & foodstuffs
• Human biomonitoring
• Portable on-site food analysis

Spolupráce VŠCHT Praha s významnými institucemi v Evropě (např. European Food Safety Authority, EFSA; European Commission – Joint Research Centre, EC – JRC; European Union Reference Laboratories, EURLs) i USA (U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, USDA-ARS) a Číně (China National Center for Food Safety Risk Assessment), jejichž činnost je zaměřená na sledování bezpečnosti a kvality potravin, již tradičně vyústí v organizaci několika doprovodných workshopů a seminářů.

Podobně jako pro konference realizované v letech 2013-2017, je i pro RAFA 2019 předpokládána účast alespoň 800 vědců, akademických pracovníků, zástupců průmyslu, kontrolních orgánů, státních i komerčních laboratoří z více než 60 států světa, kteří v rámci připravovaného programu vyslechnou 140 přednášek a shlédnou 500 plakátových sdělení.

V rámci doprovodné exhibice a seminářů, kde je plánována prezentace více než 40 významných světových firem, budou mít účastníci také možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v moderních instrumentálních technikách a dalším vybavení používaném v analýze potravin.

RAFA 2019 nabízí též řadu možností prezentace a ocenění výzkumu mladým vědcům, jak ve formě přednášek, tak cen za nejlepší plakátová sdělení.

Do 30. září 2019 je ještě možnost přihlásit abstrakt pro plakátového sdělení.  

Více informací o symposiu RAFA 2019 je k dispozici na webových stránkách www.rafa2019.eu.

 

Prof. Jana Hajšlová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Předsedkyně RAFA 2019