Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposium „Hodnocení rizik genotoxických látek – výzvy a budoucí perspektivy“

Vydáno: 18. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Cílem sympozia, které se bude konat fyzicky v prostorách Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) v Berlíně ve dnech 26. – 28. února 2024  je zabývat se výzvami a budoucími směry v oblasti hodnocení rizik genotoxických látek. Sejdou se na něm odborníci z různých oborů, ať už z akademické sféry, průmyslu nebo regulačních orgánů z celého světa, aby představili a diskutovali o svých aktivitách.

Údaje o genotoxicitě jsou dosud interpretovány převážně kvalitativním způsobem, což obvykle vede k binární klasifikaci chemických entit. V tomto ohledu však probíhá dlouhodobá a kontroverzní diskuse o potřebě změny paradigmatu. Sympozium vytvoří prostřednictvím přednášek, workshopů a závěrečného panelu platformu pro diskusi o současných možnostech, výzvách a perspektivách kvantitativnějšího přístupu k hodnocení genotoxicity.

Cílem sympozia je podpořit spolupráci a výměnu znalostí, což povede ke zlepšení strategií hodnocení rizik genotoxických látek. Symposium je určeno odborníkům se zkušenostmi s hodnocením genotoxicity a bude se konat formou osobního setkání v Berlíně. Kromě toho bude zřízeno streamování úvodních přednášek a závěrečného panelu.

Účast je bezplatná. Registrace je možná on-line prostřednictvím webu BfR.

Zdroj: BfR