Bezpečnost potravin

Mezinárodní symposium „Global commodity chains from a risk assessment perspective“

Vydáno: 1. 3. 2024
Autor: KM EFSA

Německý spolkový institut pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) pořádá ve dnech 27.-29. května 2024 v Berlíně v sídle BfR mezinárodní konferenci na téma „Význam globálních komoditních řetězců pro hodnocení rizik“.

Na konferenci se sejdou národní a mezinárodní odborníci z oblasti krmivových a potravinových řetězců, digitalizace a ochrany zdraví spotřebitelů, aby si vyměnili a sdíleli poznatky o koncepcích, datech a nástrojích pro komplexní hodnocení rizik v globálních komoditních řetězcích. Důraz je kladen na inovativní techniky a digitální řešení pro integraci dat a znalostí o nebezpečích, expozici a hodnocení rizik v krmivovém a potravinovém řetězci.

Další informace a program konference najdete na webu Akademie BfR.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, zaregistrujte se do 19. 5. 2024 prostřednictvím webových stránek Akademie BfR.

Máte také možnost prezentovat své inovativní projekty a řešení v rámci posterové prezentace nebo veletrhu softwaru (software fair). Svůj abstrakt prosím přihlaste on-line nejpozději do 1. 4. 2024.

Zdroj: BfR