Bezpečnost potravin

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny – 2. kurz bezpečnosti potravin a řízení rizik pořádaný BVL

Vydáno: 2. 10. 2018
Autor: KM EFSA

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2018

Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL)podruhé nabízí pokročilý vzdělávací kurz na téma „Bezpečnost potravin a řízení rizik“. Třídenní školení je určeno pro mezinárodní odborníky z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a řízení rizik. Experti BVL budou prezentovat základní principy bezpečnosti potravin a řízení rizik na národní a evropské úrovni.  

Tento kurz o bezpečnosti potravin a řízení rizik na evropské a národní úrovni v Německu se bude konat od 11. do 15. března 2019.

Účastníci tohoto praktického kurzu se dozví o systému bezpečnosti potravin v Evropské unii prostřednictvím přednášek, praktických příkladů a cvičení. Zjistí, jak funguje dohled nad potravinami v evropském i národním kontextu  

V letošním roce bude součástí kurzu jednodenní program organizovaný Max Rubner-Institutem. Vědecké zaměření Max Rubner-Institutu (MRI), založeného v roce 2008, se týká ochrany zdraví spotřebitelů v potravinářském odvětví. V této oblasti je poradním orgánem Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL).

Odborníci poskytnou účastníkům širší znalosti o následujících tématech v angličtině:

  • Provádění předpisy o bezpečnosti potravin v Evropské unii a Německu
  • Postupy schvalování v souvislosti s bezpečností potravin
  • Nástroje řízení rizik při úředních kontrolách
  • Síť referenčních laboratoří v Evropské unii
  • Posterová část: Potraviny, krmiva, podvody: varovné a informační systémy
  • Prevence, řízení incidentů a krizí
  • Aktuální vývoj v oblasti autenticity potravin

 

Požadavky pro účast

  • VŠ vzdělání v oboru biologie, chemie, lékařství, veterinárního lékařství nebo srovnatelné vědecké disciplíny
  • Práce v oblasti bezpečnosti potravin a komplexní odborné zkušenosti s bezpečností potravin a hodnocením rizik
  • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (alespoň úroveň CAE nebo TOEFL®)

 

Počet účastníků kurzu je omezen. Zájem o účast lze oznámit pomocí formuláře přihlášky, více informací naleznete na adrese ITS Food 2019.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím: its-food@bvl.bund.de