Bezpečnost potravin

Mezinárodní síť pro akrylamid

Vydáno: 29. 10. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, FAO, WHO, soustředění informací, diskusní fórum

FAO a WHO zřídily webovou stránku, na které se soustřeďují hlavní informace o probíhající práci na akrylamidu v potravinách. Hlavní přístup do sítě je zde.
Kromě poskytování informací o právě probíhajících pracech na akrylamidu má tato stránka sloužit jako diskusní fórum pro výzkumníky i jiné pracovníky v  této oblasti. Cílem je určit ty oblasti, které dosud nebyly sledovány a na které je třeba soustředit další pozornost.
Uvedenou síť stravuje Spojený institut pro bezpečnost potravin a aplikovanou výživu (JIFSAN), a to v rámci výzkumného a vzdělávacího programu řízeného FDA a University of Maryland. JIFSAN je spolupracujícím střediskem WHO pro analýzu rizika a monitorování kontaminace potravin a je členem sítě FAO.

www.who.int