Bezpečnost potravin

Mezinárodní šetření ohnisek způsobených bakterií Salmonella Senftenberg ST14 pravděpodobně v souvislosti s cherry rajčaty

Vydáno: 28. 7. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Dne 27. července 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Senftenberg ST14 původem pravděpodobně z rajčat cherry (Multi-country outbreak of Salmonella Senftenberg ST14 infections, possibly linked to cherry-like tomatoes).

Od srpna 2022 počínaje a následně k datu 12. července 2023 bylo hlášeno celkem 92 případů Salmonella Senftenberg – v Rakousku (5), Belgii (4), Česku (4), Estonsku (1), Finsku (12), Francii (16), Německu (26), Irsku (1), Nizozemsku (5), Norsku (1), Švédsku (11), Spojeném království (4) a Spojených státech amerických (2). Celkem se 69,6 % hlášených případů týkalo žen. Jeden pacient na infekci zemřel. První případ byl hlášen ve Francii s datem izolace 22. srpna 2022 a nejnovější případ byl hlášen 24. června 2023 ve Švédsku. Většina případů byla hlášena mezi říjnem 2022 a březnem 2023 s poklesem počtu zemí s expozicí po prosinci 2022. V Rakousku, Německu a Francii byla rajčata cherry identifikována jako hlavní potravina (ve smyslu expozice) nejčastěji uváděná v dotazovaných případech.

Sledovaný kmen ohniska byl ve Francii detekován z míchaného salátového pokrmu obsahujícího rajčata cherry a zelenou listovou zeleninu, připraveného dne 17. srpna 2022, ale nepodávaného. Rajčata ze salátu ve Francii a rajčata v Rakousku byla vnitrostátními orgány podezřelá jako nosič infekcí a byla vysledována až k velkoobchodníkům v Německu, Nizozemsku a Španělsku a k pěstitelům v Nizozemsku, Španělsku a Maroku. Při absenci mikrobiologických důkazů z rajčat však nebylo možné určit zdroj infekcí.

Genetická podobnost kmenů ohnisek u lidí naznačuje pravděpodobný společný zdroj (nebo zdroje) způsobující dlouhotrvající přeshraniční ohnisko alimentárního onemocnění spojeného s případy, které jsou přerušovaně hlášeny v 11 zemích EU/EHP, Spojeném království a USA po dobu přibližně 10 měsíců. Kontaminace mohla pocházet právě z farem pěstujících rajčata. Od prosince 2022, kdy se počet případů snížil, kleslo také riziko nových infekcí na nízkou úroveň.

Souhrnnou zprávu úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření případů způsobených bakterií Salmonella Senftenberg lze nalézt na adrese: Multi country outbreak of Salmonella Senftenberg ST14 infections, possibly linked to cherry-like tomatoes | EFSA (europa.eu)

Doplňující informace k tématu lze nalézt rovněž na následující adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella

Zdroj: EFSA