Bezpečnost potravin

Mezinárodní šetření ohnisek způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z drůbežího masa

Vydáno: 2. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Společné hodnocení úřadu EFSA a ECDC

Dne 25. února 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z drůbežího masa (Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis sequence type (ST)11 infections linked to poultry products in the EU/EEA and the United Kingdom).

Mezinárodní šíření onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis (ST11),  spojovaných s výrobky z drůbežího masa, probíhá v EU/EEA již několik let. V období od května 2018 do prosince 2020 bylo v 9 zemích EU (včetně Velké Británie) nahlášeno celkem 193  případů onemocnění způsobených touto bakterií Salmonella Enteritidis,– z toho 2 v Dánsku, 4 ve Finsku, 33 ve Francii, 6 v Německu, 12 v Irsku, 3 v Nizozemí, 5 v Polsku, 6 ve Švédsku a 122 ve Velké Británii. Jeden z pěti případů byl hospitalizován, celkem bylo nahlášeno jedno úmrtí. Padesát procent případů byly děti ve věku do 18 let. Nejnovější případ byl nahlášen ve Velké Británii v prosinci 2020. Epidemiologické studie ve Velké Británii zjistily zvýšené riziko infekce S. Enteritidis spojené s konzumací zmrazených obalovaných kuřecích výrobků. 

Pět šarží drůbežích výrobků (které nejsou určeny k přímé spotřebě – např. obalované výrobky), bylo pozitivně testováno na S. Enteritidis odpovídající kmeni ohniska. Tři z nich byly vyrobeny polskou zpracovatelskou společností B, kde však bakterie S. Enteritidis nebyla zjištěna. Pět pozitivních šarží bylo vysledováno zpět k různým dodavatelům masa, jatkám a/nebo farmám v Polsku. Některé z těchto farem měly pozitivní výsledky na S. Enteritidis v roce 2020 (nebyla prováděna sekvenační analýza celého genomu). Omezené informace o typizaci dostupné pro prvovýrobu neumožnily identifikovat mikrobiologickou souvislost mezi pozitivními polskými farmami a kontaminovanými produkty. U příslušných produktů byly zavedeny kontrolní opatření (např. stahování z oběhu). 

Celogenomovým sekvenováním izolátů S. enteritidis z potravin a z lidského genomu byl  potvrzen klastr s rozdílem 0-3 alel (pomocí jednospojné metody). To, v kombinaci s epidemiologickými údaji a údaji o sledovatelnosti, naznačuje společný zdroj či zdroje v potravinovém řetězci. 

Existuje riziko infekce v souvislosti s konzumací souvisejících drůbežích produktů zakoupených před jejich stažením z trhu, pokud tyto produkty nejsou řádně tepelně upraveny.

Neznámý zdroj či zdroje kontaminace a identifikace dalších sérotypů Salmonella a kmenů S. Enteritidis naznačují, že tyto drůbeží produkty představují opakované riziko infekcí Salmonella v EU / EEA a Velké Británii.

 

 

Zdroj: EFSA