Konference na téma „Nová schémata podporující bezpečnost potravin a spotřebitele v Evropě: hlas z platformy FoodSafety4EU“ proběhne dne 25. června 2021.

 

Bezpečnost potravin je hlavní prioritou Evropské komise, jejíž politiky se zaměřují na zajištění vysoké úrovně ochrany lidského života a zájmů spotřebitelů ve vztahu k potravinám, při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu.

Pokud však komunikace o riziku není dostatečně účinná, může to mít negativní dopad na důvěru občanů v rozhodnutí o řízení rizik. Nové nařízení o transparentnosti (2019/1381) je přímou reakcí na nedávné obavy spotřebitelů ohledně transparentnosti procesu posuzování bezpečnosti našich potravin a očekává se, že povede systém bezpečnosti potravin k účinnější komunikaci o riziku mezi Komisí, EFSA, členskými státy a dalšími stranami.  

Smyslem semináře je iniciovat diskuzi o dopadu nových ustanovení z nařízení o transparentnosti, která požaduje integrovaný rámec pro komunikaci o riziku hodnotiteli rizik a manažery rizik EU na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Panelisté v zastoupení hlavních kategorií aktérů v oblasti bezpečnosti potravin (agentury pro bezpečnost potravin, vědci v oboru potravin, provozovatelé potravinářských podniků, spotřebitelé) budou diskutovat s diváky během interaktivního kulatého stolu.

Pod hranicí nového nařízení o transparentnosti si projekt FoodSafety4EU klade za cíl navrhnout a rozvinout šíře platformu mnoha zúčastněných stran pro budoucí evropský systém bezpečnosti potravin (FSS), která jim umožní efektivní přístup ke zdrojům a datům, synchronizaci výzkumu bezpečnosti potravin, strategie, sdílení a výměnu vědeckých poznatků a přispívání k transparentní komunikaci týkající se FSS.

Výsledky diskuse budou zpřístupněny na webových stránkách FoodSafety4EU.

 

Zdroj: PK ČR