Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika

Vydáno: 13. 6. 2019
Autor: KM EFSA

Konference se uskuteční v portugalském městě Aveiro ve dnech 26. – 27. září 2019.

Odbor potravin a výživy portugalského Národního ústavu zdraví (INSA) pořádá ve spolupráci s Centrem pro námořní a ekologické studie (CESAM) již 3. Mezinárodní konferenci na téma kontaminantů v potravinách, tentokrát s podtitulem Výzvy v hodnocení rizika.

Konference se uskuteční v portugalském městě Aveiro ve dnech 26. – 27. září 2019.  

Multidisciplinární kongres nabídne fórum mezinárodně uznávaných i mladých vědců a umožní vzájemnou výměnu odborných znalostí k tématu kontaminantů v potravinách a lidského zdraví.

Kongres bude zahrnovat přednášky světově známých odborníků, navíc doplněné rámcovými a posterovými prezentacemi.  

Organizační výbor uvítá zaslání abstraktů jednotlivých přispěvovatelů na téma kontaminantů v potravinách a lidského zdraví; termín pro zaslání abstraktů je 16. června 2019.

Účastníci konference jsou srdečně zváni přispět rovněž plným rukopisem do speciálního vydání s názvem “Food Safety & Risk Assessment” časopisu Food Research International.  

Další podrobné informace (včetně termínů pro přihlášení a registračních poplatků) naleznete na oficiálním letáku uvedené akce:

Webové stránky věnované konferenci naleznete na adrese https://icfc2019portugal.com/  

Jakékoliv dotazy k účasti na konferenci je možné zaslat na e-mailovou adresu info@icfc2019portugal.com