Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference INDC 2020

Vydáno: 30. 6. 2020
Autor: RADANAL

Konference se uskuteční v pozdějším termínu, ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2020 v Praze 6.

Srdečně Vás zveme na 20. ročník mezinárodní konference výživy a diagnostiky, INDC 2020, která se uskuteční v Kongresovém centru Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6, ve dnech 29. 11. – 02. 12. 2020.    

Cílem konference je pochopení vztahu mezi výživou a klinickou diagnostikou. INDC je již tradičním místem pro setkání lidí, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, pocity, pracovní výkonnost a stárnutí. Ročník 2020 přivítá odborníky z oblastí výživy, klinické biochemie, potravinářské technologie, analytické chemie a medicíny.

Konference se bude skládat z bloků přednášek a posterových sekcí s vyhodnocením nejlepšího posteru. Po loňském úspěchu bude i v letošním roce zařazena přednášková sekce pro mladé vědce s oceněním nejlepší přednášky. Celá konference bude probíhat v anglickém jazyce.

TÉMATA: PROBIOTIKA, PREBIOTIKA, SLOŽKY POTRAVY A PŘÍRODNÍ LÁTKY S BLAHODÁRNÝMI ÚČINKY PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ, ANALYTICKÉ METODY UŽÍVANÉ V NUTRICI A DIAGNOSTICE  

Doufáme, že svou účastí na konferenci získáte nejen spoustu cenných informací, ale také využijete volnočasové aktivity zahrnující objevování krás staré Prahy.  

Včasná registrace/snížený poplatek: 30. září 2020
Registrace přednášek: 20. října 2020
Registrace posterů: 20. října 2020  
Možnost registrace online: http://www.indc.cz/en/registration/registration-form/

 

  • Pro více informací navštivte webovou stránku konference www.indc.cz