Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference „FOOD FORUM“ 2012 v Brně na SALIMĚ

Vydáno: 3. 2. 2012
Autor: MZe, Olaf Deutsch

Mezinárodní konference „FOOD FORUM“ se koná v zahajovací den Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2012.

Ministerstvo zemědělství zve všechny zájemce do své expozice,  která bude v pavilonu V č. 32 na Mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2012, který se koná ve dnech 28. února až 2. března 2012 v Brně.

V uvedené dny budou současně probíhat na brněnském výstavišti následující veletrhy: SALIMA – 28. mezinárodní potravinářský veletrh, MBK – 6. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství, INTECO – 25. mezinárodní veletrh pro obchod, hotely a veřejné stravování, VINEX – 17. mezinárodní vinařský veletrh a EMBAX – 26. mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií.

V zahajovací den Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2012 se bude konat Mezinárodní konference „FOOD FORUM“ na téma „Cesty k udržení produkce potravin, kvalita potravin a rozvoj lokálních a regionálních trhů“, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora ČR.

Konference se uskuteční v úterý 28. 2. 2012 od 14.00 do 16.00 hodin v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn za účasti českého ministra zemědělství Petra Bendla, prezidenta Potravinářské komory České republiky Miroslava Tomana a prezidenta Agrární komory České republiky Jana Veleby.

Mezi významnými řečníky na konferenci FOOD FORUM budou Zsolt Simon, ministr zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky a Marek Sawicki, ministr zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky.

Dalšími významnými zahraničními účastníky konference budou zástupci Generálního ředitelství pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise (DG SANCO), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a eurokomisaře pro zemědělství a rozvoj venkova.

Konference je přístupná pouze pro předem registrované účastníky konference.

Vstupné : zdarma

Informace  o závazné registraci získáte:
na  e-mailu : olaf.deutsch@mze.cz 
nebo na telefonním čísle:  607 886 278     
         

Program:  FOOD FORUM – Mezinárodní konference SALIMA 2012 (CZ)
                FOOD FORUM – International Conference SALIMA 2012 (EN)