Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference Chemical Reactions in Foods VIII (CRF 2017)

Vydáno: 5. 1. 2017
Autor: VŠCHT

Mezinárodní konference se bude konat 15.-17. 2. 2017 v Praze.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha) je hlavním organizátorem 8. mezinárodní konference „Chemical Reactions in Foods VIII (CRF 2017)“, kterou pořádá ve spolupráci s Universitá del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (UPO, Dip. di Scienze del Farmaco), Novara, Itálie, a pod záštitou Food Chemistry Division, EuCheMS a ministra zemědělství Mariana Jurečky.  

V průběhu odborného programu konference CRF 2017 se přední odborníci zaměří, v rámci níže uvedených témat, na prezentaci nejnovějších vědeckých poznatků o reakcích složek potravin během zpracování a skladování, a jejich vlivu na kvalitu a bezpečnost produktů a zdraví konzumentů:

  • Chemické reakce ve zpracovaných / skladovaných potravinách

(nové poznatky o reakcích a interakcích složek potravin za různých podmínek zpracování / skladování; pokročilé analytické strategie pro podrobné studie o změnách složek potravin; prediktivní modelování)

  • Moderní strategie pro výrobu vysoce kvalitních potravin, zvýšení jejich trvanlivosti a bezpečnosti

(současné trendy v potravinářské výrobě, zpracování, balení a distribuci; vliv nových technologií na reakce vedoucí ke zlepšení nutriční hodnoty, senzorické kvality a bezpečnosti; moderní analytické techniky využitelné pro charakterizaci těchto ukazatelů)

  • Chemické reakce týkající se látek zlepšujících vlastnosti potravin (přídatné látky, enzymy, aromata); snižování hladin kontaminujících látek a jejich reziduí v potravinách

(reakce a interakce přírodních potravinářských aditiv, aromat, barviv a dalších přídatných látek v potravinách; prevence vzniku procesních kontaminantů; popis mechanismů pro snížení hladin kontaminantů / reziduí napříč celým řetězcem výroby potravin)

  • Biologicky aktivní složky v potravinářských plodinách a výrobcích z nich

(strategie zaměřené na screening bioaktivity; využití „omics“ technologií; faktory ovlivňující vznik / ztrátu zdraví prospěšných látek; hodnocení jejich stability a změn při posklizňovém zpracování)

  • Chemie v pozadí výroby potravin nového typu, rostlinných přípravků, doplňků stravy

(strategie bioprospekce; charakterizace složení a bezpečnosti; autentikace / odhalování podvodů, sledovatelnost původu; testování trvanlivosti)

Odbornou účast na konferenci přislíbily významné osobnosti v oboru, např. Thomas Henle (Technische Universität Dresden, Německo), Marina Heinonen (University of Helsinki, Finsko), Hans-Gerd Janssen (Unilever Research and Development, Nizozemsko), Beate Kettlitz (FoodDrinkEurope, Belgie), Vincenzo Fogliano (Wageningen University, Nizozemsko), Manuel Coimbra (University of Aveiro, Portugalsko), Barbara Siegmund (Graz University of Technology, Rakousko). 
 

Více informací o mezinárodní konferenci CRF 2017 je k dispozici na webových stránkách http://www.crf2017.eu/.