Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference – 25 let monitoringu půd v České republice

Vydáno: 6. 12. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Konference se bude konat 1.-2. 2. 2017 v Brně.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na dvoudenní mezinárodní konferenci,
která se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
„25 let MONITORINGU PŮD V ČESKÉ REPUBLICE“
ve dnech
1. – 2. 2. 2017

Konference bude zaměřena na prezentaci výsledků a trendů sledovaných půdních parametrů a zkušeností ze čtvrtstoletí fungování systému monitoringu půdy v České republice (dlouhodobé sledování obsahů přístupných živin a mikroelementů, obsahy rizikových prvků v půdách a zemědělských plodinách, vývoj monitoringu pesticidů v půdách, mikrobiologie půdy). Významnou část konference věnujeme taktéž představení systémů dlouhodobého sledování půdních parametrů v okolních evropských zemích.

Odbornou účast na konferenci přislíbily významné osobnosti, např. Ladislav Miko, zástupce generálního ředitele DG SANTE, Andreas Baumgarten (AGES, Rakousko), Borut Vrščaj (AIS, Slovinsko), Andreas Gubler (Agroscope, Švýcarsko), Jozef Kobza (VÚPOP, Slovensko), Grzegorz Siebielec (IUNG, Polsko), Nikolai Dinev (ISS „N. Poushkarov“).

Účastníci konference mohou prezentovat výsledky své vědecké práce ve formě posterů (formát A0, na výšku). Prosíme, název a abstrakt posteru zašlete na email  soilmonitoring2017@ukzuz.cz, v předmětu emailu uveďte Poster. Přijetí posteru Vám bude potvrzeno emailem.

Konference je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.
Ubytování v místě konference si hradí účastníci sami.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím on-line registrace do 20. 1. 2017.
V případě, že se nebudete moci účastnit obou dnů konference, prosíme o upřesnění dne Vaší účasti do „Poznámky“ v on-line formuláři.  

Registrační formulář

Příloha:

Zdroj:  ÚKZÚZ