Bezpečnost potravin

Mezinárodní epidemie onemocnění způsobených baktérií Salmonella Enteritidis původem z vajec – aktualizováno

Vydáno: 7. 2. 2020
Autor: KM EFSA

4. aktualizované hodnocení EFSA a ECDC

Foto: Shutterstock

Dne 6. února 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizované hodnocení hlášených případů
onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z vajec.  

Mezinárodní epidemie onemocnění způsobených baktérií Salmonella Enteritidis, spojovaná s vejci, jež byla podrobně popsána pomocí celogenomové sekvenční analýzy, probíhá v EU/EEA již několik let. Od 1. února 2017 do 14. ledna 2020 nahlásilo 15 států EU/EEA celkem 656 potvrzených případů a 202 pravděpodobných. Před únorem 2017 bylo v 18 postižených zemích identifikováno 385 potvrzených a 413 pravděpodobných případů tohoto onemocnění. Ale vzhledem k rozdílným kapacitám jednotlivých států při identitfikování případů pomocí genomové analýzy, bylo pravděpodobně postiženo ještě více zemí.  

Tato dlouhotrvající epidemie vyvrcholila během letních měsíců v letech 2016-2018. V roce 2019 byl pozorován značný pokles četnosti případů hlášených úřadu ECDC (na rozdíl od předchozích tří let). 

Epidemiologické a mikrobiologické šetření, společně s šetřením původu potravin, spojilo případy před rokem 2018 s konzumací vajec původem z farem nosnic polského konsorcia (sdružení podniků). Šetření ve Spojeném království v roce 2018 identifikovalo  epidemiologické propojení mezi některými případy onemocnění a konzumací vajec nebo vaječných produktů, které pravděpodobně pocházely z polského konsorcia.  

Navzdory kontrolním opatřením zavedeným v letech 2016-2017, byly farmy polského konsorcia v letech 2018-2019 pozitivní na bakteriální kmeny epidemie, což poukazuje na trvalou kontaminaci. Šetření zaměřené na produkci nosnic a na řetězce dodávající krmivo nepřineslo žádný významný pokrok v hledání možné příčiny kontaminace.  

Jeden z identifikovaných kmenů bakterie Salmonella byl nalezen v letech 2017-2019 v primární produkci v Německu.  

Závěrem hodnocení je, že stále dochází k novým případům onemocnění baktérií Salmonella ze stejného původního zdroje (stejným typem bakterie Salmonella) a zdroj kontaminace dosud nebyl eliminován. Je pravděpodobné, že v následujících měsících se objeví další infekční onemocnění způsobené stejným typem baktérie Salmonella a budou nahlášeny nové případy. Proto je nezbytné provádět další šetření, aby byl identifikován zdroj kontaminace.  

Souhrnnou zprávu úřadu EFSA a ECDC týkající se šetření původu onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis, původem z vajec, lze nalézt na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1799 

 

Zdroj: EFSA