Bezpečnost potravin

Mezinárodní aliance pro bezpečnost krmiv

Vydáno: 12. 9. 2004
Autor:

Za účelem harmonizace norem pro kvalitu krmiv, vytvoření normy regulující ochranu a bezpečnost krmiv a potravin a vytvoření s tím souvisejícího mezinárodního programu vytvářejí čtyři národní krmivářské svazy a Evropské sdružení výrobců krmiv FEFAC alianci IFSA.

Za účelem harmonizace rozdílů v systémech zajišťování kvality krmiv v celosvětovém měřítku vytvořily čtyři národní organizace (AIC – Agricultural Industries Confederation) ve Spojeném království, OVOCOM v Belgii, Productschap Dievoeder v Nizozemí a QS v Německu) společně s Evropským sdružením výrobců krmiv (FEFAC) Alianci pro bezpečnost krmiv (IFSA: International Feed Safety Alliance). Ta pracuje na vývoji společné normy pro zajištění kvality, do níž mají být převedeny (po 1. 5. 2005) postupně normy pro jednotlivé druhy krmiv.
Mezi cíle aliance patří:
– vývoj společných norem pro jednotlivá krmiva za účelem ochrany bezpečnosti krmiv a potravin,
– vytvoření společné normy s globálními požadavky na jednotlivé druhy krmiv pro evropské výrobce,
– vytvoření „Mezinárodního programu“, podle kterého se zajistí, schválení normy,  kontrola zavedení normy, certifikace a audit.
IFSA klade při přípravě programu důraz na úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými skupinami dodavatelů a zavazuje se, že svou představu uskuteční levně.
Další informace najdete zde.
Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 7, s. 9