Bezpečnost potravin

Mezinárodní aktivity ILSI v oblasti funkčních potravin

Vydáno: 15. 7. 2009
Autor:

Publikace ILSI Europe vydaná v roce 2009.

ILSI (International Life Sciences Institute, Mezinárodní institut přírodních věd) je nezisková celosvětová nadace, která byla založena v roce 1978 s cílem napomáhat objasňovat vědecké problémy týkající se výživy, bezpečnosti potravin, toxikologie, posuzování rizika a životního prostředí. V roce 1986 byl založen ILSI Europe, který se výše uvedenými problémy zabývá v rámci symposií a workshopů a činnosti pracovních skupin. Výsledky vědeckých diskusí k určité problematice jsou uveřejňovány ve formě publikací.
 
V roce 2008 vydal ILSI Europe publikaci Funkční potraviny, která obsahuje pracovní definici funkční potraviny platnou pro Evropu. Uvedená publikace vznikla na základě mezinárodního symposia, které se uskutečnilo v květnu 2007 na Maltě.
 
Pracovní skupina pro funkční potraviny ILSI Europe se podílela na vytvoření nové publikace, která byla vydána v květnu 2009 pod názvem “Perspektivy mezinárodních aktivit ILSI v oblasti funkčních potravin” (viz příloha).