Bezpečnost potravin

Metody zkoušení krmiv

Vydáno: 14. 6. 2012
Autor: berankova1

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 11. 6. 2012.

Národní referenční laboratoř Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uspořádala dne 6. 6. 2012 v prostorách Mendelovy univerzity odborný seminář věnovaný analytickým metodám zkoušení krmiv a rostlinného materiálu. Seminář byl určen především pro účastníky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných ústavem, ale zájem byl mnohem širší a překonal původní očekávání organizátorů. Kromě laboratoří z ČR byla mezi účastníky zastoupena celá řada pracovišť ze Slovenska a tři účastníci z Ukrajiny.

V přednáškách specialistů ÚKZÚZ byly prezentovány vybrané oblasti analýz – doplňkové látky v krmivech, mykotoxiny, těžké kovy, stanovení přítomnosti savčích tkání, rezidua pesticidů. Zařazena byla i přednáška týkající se změn v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách. Velký ohlas měla přednáška věnovaná využití metody NIRS v analýze krmiv. Formou krátkých sdělení byla prezentována metoda stanovení jodu v krmivech a přednáška o možných problémech při stanovení rtuti ve speciálních matricích.

Po ukončení semináře využila velká část účastníků možnost navštívit laboratoře NRL v Brně, kde bylo možné prodiskutovat problematiku analýz v zemědělských laboratořích ve větší šířce.

Celkové hodnocení odborného semináře účastníky bylo velmi kladné a ukázalo, že o akce tohoto typu je mezi odbornou veřejností velký zájem a NRL ÚKZÚZ může významně přispět k harmonizaci analytických metod.

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206Zdroj:  ÚKZÚZ