Bezpečnost potravin

Meningitida ze sušené kojenecké výživy

Vydáno: 9. 4. 2003
Autor:

Prostřednictvím systému RASFF bylo v dubnu roku 2002 informováno o úmrtí kojence v důsledku konzumace sušené kojenecké výživy. Žádný další případ kojenecké meningitidy vyvolané Enterobacter sakazakii nebyl hlášen. Jedinou naprosto spolehlivou cestou k zabránění nákaze je kojení.

V dubnu roku 2002 byla prostřednictvím systému rychlého varování RASFF poskytnuta zpráva o úmrtí kojence v důsledku konzumace sušené kojenecké výživy, v níž byl zjištěn Enterobacter sakazakii (známý také jako kloakový žlutě pigmentovaný enterobakter), který může vyvolat meningitidu novorozenců.
Na rozdíl od jiných patogenních bakterií (např. salmonela) nelze zajišťováním hygieny výrobního zařízení zabránit vniknutí tohoto mikroorganismu. Je třeba říci, že výrobek, který vyvolal meningitidu, vyhovoval všem existujícím národním normám členských států EU. Žádný další případ kojenecké meningitidy vyvolané Enterobacter sakazakii nebyl hlášen. Asi jedinou zcela spolehlivou cestou, jak zabránit jakékoli nákaze z „umělé výživy“ u novorozenců je kojení. Z mnoha stran je podporována propagace tohoto způsobu výživy, např. směrnice EU o počáteční a pokračovací kojenecké výživě kojenců ukládá povinnost uvést na obalu výrobku informaci o jedinečnosti kojení.
EU Food Law, 2003, č. 135, s. 22