Bezpečnost potravin

Méně nádorovitosti díky dusíkatému vápnu

Vydáno: 4. 9. 2003
Autor:

Praktické pokusy prováděné v SRN v posledních letech ukázaly, že hnojením dusíkatým vápnem při výsevu řepky lze předcházet napadení mladých rostlin hlenkou kapustovou.

Praktické pokusy prováděné v SRN v posledních letech ukázaly, že hnojením dusíkatým vápnem při výsevu řepky lze předcházet napadení mladých rostlin hlenkou kapustovou. Mnohé porosty vymrzají jen proto, že kořenový systém rostlin je silně oslabený hlenkou. Pouze rostliny, které jsou při příchodu zimy naprosto zdravé, mohou vzdorovat počasí a na jaře pokračovat v růstu.
Vzhledem k tomu, že spory hlenky kapustové aktivně pronikají do kořenů jen při vyšších teplotách, jsou právě první týdny po výsevu rozhodující pro průběh infekce. Pokud je napaden primární kořen, má rostlina jen malou šanci přežít. Desinfekce půdy dusíkatým vápnem pomůže překonat právě toto kritické období. Nejlepší účinek zajistí aplikace 0,25 t dusíkatého vápna PERLKA přímo při výsevu. Současně se výrazně snižuje nebezpečí škod způsobených žírem slimáků. Pozorování v Meklenbursku-Dolním Pomořansku ukázala také nižší poškození rostlin fómou a květilkou zelnou. Dusíkaté vápno také zvyšuje při amoniakální výživě toleranci rostlin řepky vůči mrazu. Při aplikaci doporučené dávky není potřeba dodržovat ochrannou lhůtu mezi ošetřením a výsevem ozimé řepky.
Neue Landw., 2003, č. 8, s. 53