Bezpečnost potravin

Medy v maloobchodu: polovina je falšovaná

Vydáno: 29. 8. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 8. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na falšování medů. Z celkového počtu 25 odebraných vzorků bylo 12 vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující. U všech nevyhovujících vzorků medu laboratorní analýza prokázala parametry, které jsou považovány za důkaz falšování – záměrného přimíchávání méně hodnotných složek do medu, přičemž tato záměna obsahu se odehrává na úkor spotřebitele. Převážná část vzorků SZPI odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v ČR.
Laboratorní analýza prokázala nevyhovující hodnoty u následujících sledovaných parametrů:
  • delta dC13 max (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky),
  • obsah oligosacharidů (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • nevyhovující aktivita enzymu diastáza,
  • nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním).
Med je přírodní produkt, u kterého příslušná vyhláška zakazuje příměs jakékoliv jiné látky s výjimkou jiného druhu medu.
Z hlediska počtu nevyhovujících vzorků u jednotlivých výrobců jsou zjištění SZPI následující: výrobci JSG med a.s. analýza prokázala porušení právních předpisů u devíti vzorků medu, dva nevyhovující vzorky zjistila SZPI u výrobků identifikovaného distributorem – Grocery CZ s.r.o. a dále požadavkům nevyhověl jeden vzorek výrobce Alnatura GmbH. SZPI zakázala uvádět nevyhovující šarže do oběhu a s prodejci zahájí správní řízení o uložení sankce.
Důvodem mimořádné kontrolní akce byla nevyhovující zjištění z minulých kontrol a časté podněty adresované na SZPI, které se týkaly podezření na falšování medů. V roce 2012 nevyhovělo požadavkům vyhlášky téměř 50% medů, které SZPI odebrala v maloobchodní síti.
Zpracoval: Martin Štoll

[Přehled analyzovaných vzorků]

Velikost souboru: 23,0 KB, formát: docx

Zdroj: SZPI