Bezpečnost potravin

Med ve výživě i léčbě

Vydáno: 12. 9. 2013
Autor: Zdroj: časopis Výživa a potraviny

Med je významnou složkou pestré stravy. Několik studií nasvědčuje, že konzumace medu vede ke zlepšení příznaků kašle u dětí, nebo místní podávání mírně zlepšuje hojení drobných ran a malých popálenin.

V přehledovém článku „Med ve výživě i léčbě“ je krátce diskutována historie medu, jeho složení, role ve výživě, antimikrobiální vlastnosti, antioxidační aktivita, účinek při léčbě kašle a drobných ran a popálenin.

Dle současného vědeckého poznání  jsou antimikrobiální a antioxidační vlastnosti medu relativně mírné a ne zcela prokázané. Obvykle chybí data ze studií na zvířatech a lidech, které by tyto vlastnosti potvrzovaly, a tak není dostatek podkladů pro zdravotní tvrzení.

Přestože je med z poloviny tvořen fruktosou, doprovodné látky zřejmě způsobují, že na rozdíl od samotné fruktosy nezvyšuje med hladinu triacylglycerolů a nevede ke zvýšení některých parametrů oxidačního stresu jako čistá fruktosa.

Zatím není dostatek podkladů pro zdravotní působení medu při pravidelné konzumaci, ale zdá se, že při akutním podání má příznivý vliv na zdraví tlustého střeva, může snižovat frekvenci kašle u dětí a má zřejmě vliv při léčbě drobných popálenin a ran. Med je v malém množství vhodnou potravinou, má jiné senzorické vlastnosti než sacharóza a je důležitým prvkem pestré a zdravé stravy.
(Autoři článku „Med ve výživě i léčbě“:  Doc. Ing. J. Havlík, Ph.D., Ing. Z. Hroncová, ČZU v Praze, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky)

Publikace „Med ve výživě i léčbě“ byla podpořena z grantu NAZV QJ210047.

Výživa a potraviny 68, 2013, č. 3, s. 79-81
Objednávka kopie článku